ABENDUAREN 10EAN IES ETXEBARRI BHIKO IKASLEEI HARRERA EGIN ZITZAIEN UDALETXEAN, 2030 ESKOLA-AGENDAREN PROZESUAN / EL VIERNES 10 DE DICIEMBRE ALUMNADO DE IES ETXEBARRI BHI FUE RECIBIDO EN EL AYUNTAMIENTO EN EL PROCESO DE LA AGENDA ESCOLAR 2030

Ikastetxeko ordezkaritza bat, 17 ikaslez eta 2 irakaslez osatua, osoko bilkuren aretoan bildu zen alkatearekin eta alkateordearekin, aurten Agenda Escola 2030ean lantzen ari diren gaia aurkezteko, joan den ikasturtean hartutako konpromisoak errepasatzeko eta Udalak aurrera eramaten ari den proiektuak ezagutzeko, 20-21 ikasturtean ikastetxeak aurkeztutako proposamenetan oinarrituta.
Alkateak babes osoa adierazi zuen eta Etxebarri iraunkorrago baten alde lanean jarraitzeko eta bere konpromiso guztiak betetzeko deia egin zien ikasleei.

 

Una representación del centro escolar, compuesta por 17 alumnos y alumnas, y 2 profesoras, se reunieron en el salón de plenos con el alcalde y el teniente alcalde para presentar el tema que trabajan este año en el Agenda Escola 2030, repasar los compromisos adquiridos el pasado curso, y conocer los proyectos que el Ayuntamiento está llevando a cabo, basados en propuestas presentadas por el centro el curso 20-21.

El alcalde animó al alumnado a seguir trabajando por un Etxebarri más sostenible y a cumplir todos sus compromisos, mostrando también todo su apoyo,Etxebarriko harrera ekintza

Ikasturte honetan ongietorria eman diogu CEIP Urduña HLHIri 2030 Agendari /Este curso hemos dado la bienvenida al centro CEIP Urduña HLHI a la Agenda 2030

Azaroaren 26an, ostirala, Itziar Biguri Urduñako alkateak, Elena Urruela zinegotziak eta Zuriñe Larreina aparejadoreak ikastetxeko ordezkaritza bat hartu zuten ekitaldi aretoan, ikasleek orain arte egindako lana entzuteko eta 2030 Agendan lan egitera animatzeko.

Ikasturte honetan Urduñako zentroak, Nerbioi Ibaizabaleko gainerako zentroekin batera, GIH11n lan egingo du: hiri eta komunitate jasangarriak. Diagnostiko bat egin ondoren, ikasturte amaieran berriro elkartuko dira Udalean konpromisoak aurkezteko eta proposamenak egiteko.

Ongi etorri!!

El viernes 26 de noviembre, la alcaldesa de Urduña, Itziar Biguri, la concejal Elena Urruela y la aparejadora Zuriñe Larreina, recibieron a una representación del centro escolar en el salón de actos para escuchar la labor realizada por el alumnado hasta el momento y para animarlos a trabajar en la Agenda 2030.

Este curso el centro de Urduña trabajará, junto al resto de los centros de Nerbioi ibaizabal, en el ODS11: Ciudades y comunidades sostenibles. Tras realizar un diagnóstico, se volverán a juntar en el Ayuntamiento a final de curso para presentar sus compromisos y realizar sus propuestas.

¡¡Bienvenidos y bienvenidas!!

harrera ekintza

Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Konferentzia (COP26) gaur, azaroak 12, amaituko da./La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) finaliza hoy, 12 de noviembre.

Urriaren 31n 200 gobernu baino gehiago bildu ziren Glasgown, klima-ekintza bizkortzeko eta 2015ean onartutako Parisko Akordioa betetzeko. Frantzian egindako konbentzioan, herrialdeek planetaren batez besteko tenperaturaren igoera 2 ºC-tik behera mantentzeko konpromisoa hartu zuten, industriaurreko mailekin alderatuta, eta, besteak beste, igoera hori 1,5 ºC-ra mugatzeko eta klima-aldaketaren inpaktuetara egokitzeko ahaleginak areagotzeko lan egitea adostu zuten.
Aste hauetan Erresuma Batuan bildu diren estatuburuek, gobernuburuek eta diplomatikoek helburu berriak ezarri nahi dituzte ikatza, petrolioa eta gasa erretzearen isuriak murrizteko eta 1,5C hori bizirik mantentzeko. Komunitate zientifikoak ohartarazi du katastrofikoak direla tenperatura gehiago igotzearen ondorioak.
Helburu hori lortzeak esan nahi du herrialde guztiek emisioak azkarrago eta modu eraginkorragoan murrizteko konpromisoa hartu behar dutela, garatzeko bidean dauden herrialdeei finantza-laguntza emateaz gain.

Informazio gehiago: Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konbentzioa

 

El 31 de octubre se reunieron en Glasgow mas de 200 gobiernos para acelerar la acción climática y cumplir el Acuerdo de Paris aprobado en el 2015. En la convención llevada a cabo en Francia, los países se comprometieron a mantener el incremento de la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 ºC, respecto a los niveles preindustriales, y acordaron, entre otras cosas trabajar para limitar ese aumento a los 1,5 ºC e intensificar los esfuerzos para adaptarse a los impactos del cambio climático.

Los jefes de Estado. presidentes de gobierno y diplomáticos reunidos en el Reino Unido durante estas semanas buscan establecer nuevos objetivos para reducir las emisiones de la quema de carbón, petróleo y gas y “mantener vivo ese 1,5ªC”. La comunidad científica advierte de las catastróficas consecuencias de una subida superior de la temperatura.

Alcanzar ese objetivo supone que todos los países deben comprometerse a reducir las emisiones de manera más rápida y eficiente, además de apoyar financieramente a los países en vías de desarrollo.

 COP26_banners_long

Más información: Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático

EA 2030

2030erako Eskola Agendan parte hartzen duten Nerbioi Ibaizabaleko 10 ikastetxeak antolakuntza eta motibazio faseekin hasi dira. Ikasturte honetan, landuko diren GJHetako bat GIH11 Hiri eta Komunitate iraunkorrak da.

Los 10 centros escolares de Nerbioi Ibaizabal que toman parte en Agenda Escolar 2030, han empezado ya con las fases de difusión y sensibilización. Este curso, uno de los ODS que se van a trabajar, es el ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Eskola Agenda 2030ean parte hartzen duten Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Urduña eta Ugao-Miraballeseko 10 ikastetxeak lanera itzuli dira. /Los 10 centros escolares de Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Orduña y Ugao-Miraballes participantes en la Agenda Escolar 2030 vuelven al trabajo.

21-22 ikasturtea Eskola Agenda 21etik 2030erako trantsizioko azken ikasturtea da, eta horregatik, AE2030eko ikastetxeetako hezkuntza-komunitateak Nazio Batuek ezarritako Garapen Jasangarriko 17+1 Helburuak ezagutzen jarraituko du. Besteak beste, beren zentroa eta hurbileko ingurunea diagnostikatuko dituzte, eta etorkizuna jasangarriagoa lortzeko ekintza-plan bat diseinatuko dute.

El curso 21-22 es el último curso de transición desde la Agenda Escolar 21 a la Agenda Escolar 2030 y es por eso la comunidad educativa de los centros de AE2030 va a continuar conociendo los 17+1 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas. Entre otras cosas diagnosticarán su centro y su entorno inmediato y diseñarán un plan de acción para conseguir un futuro más sosteniMundua

 

NERBIOI IBAIZABALEKO IKASTETXEEKIN EGIN DA AHALDUNTZEARI BURUZKO BIGARREN JARDUNALDIA

Otsailaren 10ean egindako ahalduntzeari buruzko lehen jardunaldian, GIH5 (generoen arteko berdintasuna lortzea eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea) ezagutzeaz gain, eta zenbait lan eta azterlanetan emakumeek duten presentziari buruzko datu garrantzitsuak ezagutzeaz gain, ikastetxeei agindu zitzaien beren errealitatea agerian jartzeko lan bat egin zezatela.

Ekainaren 11n, bigarren jardunaldia izan da, eta 6 ikastetxek partekatu dituzte egindako lanak.

Ikastetxeetako ikasleek egun seinalatuak ospatu dituzte, hala nola M-8an, karteldegiaren bidez, begizta banaketaren bidez edo musika-festa baten bidez. Era berean, hainbat diagnostiko egin dituzte, adibidez, film batzuetan berdintasuna tratatzeko moduari buruzko azterlanak eginez edo euskal familiei eta Holandako familiei galdetegiak bidaliz, bi tokietako etxeko lanen banaketa alderatzeko.

_EMAKUMEEN ALDUNTZEA 2-1

Zorionak egindako lanagatik!

NERBIOI IBAIZABALEKO IKASTETXEEK DAGOENEKO ADOSTU DITUZTE UDAL FOROETAN AURKEZTUKO DITUZTEN PROPOSAMENAK ETA KONPROMISOAK.

Azken asteetan, Nerbioi Ibaizabal eskola agendan parte hartzen ari diren ikastetxetako ikasleek beren kontsumoa murrizteko hartzen dituzten konpromisoak adostu dituzte, dinamiken bidez. Era berean, ingurune jasangarriagoa lortzeko eta ekonomia zirkularrarekin lotutako garapen jasangarriaren helburuetara hurbiltzeko udalen errepresentazioaren aurrean aurkeztuko dituzten proposamenak ere erabaki dituzte.

Laster aurkeztuko dituzte ondorioak eta ikasturte honetan ikastetxeetan egindako lana alkateen aurrean.

IMG_0068