EA2030 ikastetxeek hirigintza-plangintza jasangarriari buruzko jardunaldi teknikoan parte hartu dute. / Los centros de AE2030 han participado en la jornada técnica sobre planeamiento urbanístico sostenible.

300 ikasle baino gehiagok izan zuten 11. GIHn sakontzeko aukera: hiri eta komunitate jasangarriak, Lur Studio Irati Alonsoren arkitektoak emandako hitzaldi batean jitsi bidez parte hartuz.

Ikasleek plangintza jasangarriaren kontzeptuei buruzko zalantzak argitu eta ikasi ahal izan zituzten, aurrerago esku-hartze planean proposamenak eta konpromisoak prestatu ahal izateko eta, horrela, hiri jasangarriagoa lortzeko.

 

Más de 300 alumnos y alumnas tuvieron ocasión de profundizar en el ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles, participando a través de jitsi en una charla impartida por la arquitecta de Lur Studio Irati Alonso.

El alumnado pudo resolver dudas y aprender sobre los conceptos de un planeamiento sostenible, para más adelante poder preparar sus propuestas y compromisos en el plan de intervención y lograr así una ciudad más sostenible.

JT

Bengoetxek bere materialak ingelesez berrerabiltzen ditu. / Bengoetxe reutiliza sus materiales en inglés.

IES Bengoetxe BHI ikastetxeak Upclying proiektu bat egin du, non 4.DBHko ikasleek sormena erabiltzen dute birziklatutako materialei beste bizitza bat emateko eta erabiltzeko. Ingles klasean egiten dute, eta, beraz, materialen erabilera murrizteaz gain, hizkuntza hori erabiltzen dute prozesua azaltzeko.

Informazio gehiago: Bengoetxe BHI-ren site

image

El centro IES Bengoetxe BHI ha realizado un proyecto Upclying en el que el alumnado de 4º ESO utiliza la creatividad para dar otra vida a los materiales reciclados y utilizarlos. Lo hacen en clase Ingles, por lo que además de reducir el uso de materiales, utilizan este lenguaje para explicar el proceso.

Mas información: Site de Bengoetxe BHI

CEPA Galdakao HHIk udal diagnostikoaz hitz egiten du bere webgunean. / CEPA Galdakao HHI habla del diagnóstico municipal en su web.

Ikastetxe honek bere atarian laburbiltzen du ikasleek udal-diagnostikorako ibilbide monitorizatuetan izan duten parte-hartzea.

Hainbat jarduera egin zituzten Galdakaoko iraunkortasuna aztertzeko eta, ondoren, ekintza-plan bat egiteko beharrezko datuak lortzeko.

Iturria: https://epagaldakao.com/

 

Este centro resume en su portal la participación de su alumnado en los itinerarios monitorizados para el diagnóstico municipal.

Realizaron varias actividades para analizar la sostenibilidad de Galdakao y obtener los datos necesarios para luego realizar un plan de acción.

Fuente: https://epagaldakao.com/

Etxebarri BHI institutuan boligrafoak eta idazketa materiala birziklatzen dute. / En el IES Etxebarri reciclan bolígrafos y material de escritura.

Ikastetxe honetan idazketa material erabilia biltzeko edukiontzi bat jarri dute liburutegian. Bertan, idazteko erabiltzen diren elementu desberdinak utzi ahal dira: boligrafoak, errotuladoreak edo lumak besteak beste.

Birziklatzeko kanpaina orokorra TerraCycle enpresak egingo du, enpresa espezializatuen laguntzarekin. Idazteko materialen kasuan, ekimenak BICen laguntza du.

Iturria: Etxebarri BHI site

 

En la biblioteca de este centro han instalado un contenedor para recoger material de escritura usado en la biblioteca. En ella se pueden depositar diferentes elementos de escritura: bolígrafos, rotuladores o plumas entre otros.colored-crayons-1834644

La campaña general de reciclaje correrá a cargo de TerraCycle, con la colaboración de empresas especializadas. En el caso de los materiales de escritura, la iniciativa cuenta con la colaboración del BIC.

Fuente: IES Etxebarri site