Nerbioi Ibaizabal Mankomunitateko EA2030eko ikastetxe guztiek beren eskola-foroak egin dituzte. / Todos los centros escolares de AE2030 de la Mancomunidad de Nerbioi Ibaizabal han realizado sus foros escolares.

2030erako Eskola Agendan parte hartzen duten Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Urduña eta Ugao-Miraballeseko ikastetxeek beren eskola-foroak egin dituzte, herri eta hiri jasangarriagoak lortzeko beren udalerrietako udal-ordezkaritzaren aurrean aurkeztuko dituzten proposamenak eta konpromisoak adosteko.

Udalerrietan hartutako konpromisoen artean, honako hauek daude:

“Espazio berdeak zainduko ditugu eta dagozkien edukiontziak erabiliko ditugu, gure inguruan gauza bera egitera animatuz”.
“Iraunkortasunari buruzko informazioa emango diegu gure inguruko pertsonei, bai institutuan, bai institututik kanpo”.

Prozesua amaitzeko, esku-hartze planaren fase honetan, ikastetxe bakoitzeko ordezkariek ikasturtean zehar egindako lana laburbilduko du udal foroetan, eta udalak bere proposamen eta konpromisoei emandako erantzuna entzungo dute.

 

foroak

Los centros escolares de los municipios de Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Orduña y Ugao-Miraballes que toman parte en la Agenda Escolar 2030, han realizado ya sus foros escolares para acordar las propuestas y compromisos que van a presentar ante la representación municipal de sus respectivos municipios para conseguir unos pueblos y ciudades más sostenibles.

Entre los compromisos adoptados en los municipios están algunos como:

“Cuidaremos los espacios verdes y usaremos los contenedores correspondientes, animando en nuestro entorno a que hagan lo mismo”.

“Informaremos acerca de la sostenibilidad, a las personas de nuestro entorno, tanto en el instituto como fuera de él”.

Para finalizar el proceso, durante esta fase del plan de intervención, una representación de cada centro escolar, resumirá en los foros municipales el trabajo realizado durante el curso, y escuchará la respuesta municipal a sus propuestas y compromisos.

EA2030KO IKASTETXEAK BEREN ESKOLA-FOROAK EGITEN HASI DIRA. / LOS CENTROS DE AE2030 YA HAN COMENZADO A REALIZAR SUS FOROS ESCOLARES.

Oporretatik bueltan, 2030erako Eskola Agendan parte hartzen duten ikastetxeak esku-hartze plana lantzen hasi dira.
Horretarako, ikastetxeak hasiak dira beren udalerrietan aurretik egindako diagnostikoei buruz hausnartzeko foroak egiten. Topaketa-jardunaldi horien bidez, ikasleek beren behaketetan ateratako ondorioak bateratzen dituzte, eta udalerriak jasangarritasunera hurbiltzeko proposamen eta konpromiso batzuk adosten dituzte.

 

A la vuelta de las vacaciones los centros escolares que toman parte en la Agenda Escolar 2030 han comenzado a trabajar en su plan de intervención.

Para ello, los centros escolares ya han empezado a realizar los foros para reflexionar acerca de los diagnósticos realizados con anterioridad en sus municipios. Mediante estas jornadas de encuentro el alumnado pone en común las conclusiones obtenidas en sus observaciones y acuerda unas propuestas y compromiso para acercar sus municipios a la sostenibilidad.

Foroa